De Hooiberg visie

Bij De Hooiberg geloven we dat we als mens kunnen zorgen voor houvast en groei bij onze deelnemers.

We zorgen voor een veilige basis. Dit doen we door een gemoedelijke en liefdevolle omgeving te creëren, waardoor mensen zich makkelijker open kunnen stellen. We wachten nieuwe deelnemers het liefste bij de poort op, omdat de eerste stap vaak al moeilijk genoeg is. Als het veilig genoeg voelt om zorg toe te laten, kijken we wat er nodig is om het blijven komen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit doen we door te werken vanuit de regel ‘niets moet en bijna alles mag‘. Op een slechte dag vinden we het al super fijn als deelnemers lukt om te komen om even wat te drinken en hun verhaal te doen. We serveren bij de dagbesteding elke dag een gezonde warme maaltijd, wat voor sommige mensen net dat zetje kan geven om toch te komen. Het toch komen op een slechte dag maakt een groot verschil, veel van onze mensen blijven dan het liefst thuis in bed blijven liggen. Door de drempel om te komen zo laag mogelijk te maken, lukt het om toch het huis uit te gaan. Vaak gaan de deelnemers daarna met een veel beter gevoel naar huis dan dat ze kwamen. Zo doorbreken we de negatieve spiraal.

Door gelijkwaardig en als mens naast de deelnemer te staan ontstaat er een vertrouwensband. Dit doen we bij De Hooiberg door oprechte aandacht te geven, bijvoorbeeld door (als je er als mens tijd voor hebt) ook buiten openingstijden te reageren op een appje van een deelnemer, maar ook door het eerlijk aan te geven als je er even geen tijd voor hebt.

Een goede basishouding van de begeleiders is van groot belang bij het opbouwen van een vertrouwensband. Een herstelbegeleider stelt zich gelijkwaardig op en is oprecht betrokken, maar kan ook een confronterende spiegel voorhouden als dat nodig is. Ze zetten hun professionaliteit in door het stellen van de juiste vraag in plaats van antwoord te geven. Maar bovenal blijft de begeleider een onvoorwaardelijk vertrouwen op de eigen kracht van de deelnemer. Daarnaast gaan we opzoek naar waar we als mens gelijk zijn. Vanuit deze veilige setting oefenen onze deelnemers in het opnieuw aangaan van verbinding met een ander.

We richten ons in de begeleiding op het gezonden stuk zonder de psychische kwetsbaarheid uit het ook te verliezen. Immers… wat je aandacht geeft groeit. Samen gaan we op zoek naar de talenten van de deelnemer zonder daarbij druk te zetten.  De eerste tijd dat de mensen komen is ‘het er zijn’ vaak al genoeg. Na verloop van tijd zijn grote praktische problemen aangepakt en ontstaat er rust.

Als dit punt bereikt is en er vanuit de gelijkwaardige relatie een vertrouwensband is ontstaan, dan komt er bij de deelnemer ruimte om de verbinding aan te gaan met de Hooiberg en haar begeleiders. Ze ervaren wederkerigheid, dit is een belangrijk punt in het herstelproces. Vaak voelt de deelnemer op dit punt heel sterk de behoefte om een steentje bij te dragen aan het geheel. Bijvoorbeeld door te helpen in de keuken, de tuin en schuur bij de dieren. Of door met de zorgboer mee te gaan om eten voor de voedselbank op te halen bij verschillende winkels en boeren.

De maatschappelijke rol verandert daardoor: van hulpvrager naar hulpgever. En dat voelt zoveel beter; je krijgt waardering voor wat je doet. Mensen ervaren zingeving en verstevigen zo hun plaats in de maatschappij.

Als iemand nl. het gevoel heeft langs de maatschappij af te leven en nagekeken te worden op straat dan voelt dat niet fijn en dat straal je dan ook zeker uit via je lichaamstaal. Maar wanneer men met de zorgboer op stap gaat en mensen ontmoet vanuit je rol als helper voor de voedselbank en je diezelfde mensen later in het dorp ergens tegenkomt, dan volgt er een vriendelijke begroeting. Dat helpt enorm voor het gevoel erbij te horen en ergens je steentje aan bij te dragen. Je betekent iets voor anderen en je doet ertoe. Je voelt je weer waardevol. Daardoor durven mensen weer in contact te komen met zichzelf.

Door succeservaringen krijgt de deelnemer weer hoop en langzamerhand groeit het zelfvertrouwen. Dit zorgt voor persoonlijke groei en maakt het nog veiliger en wordt de band met de hooiberg nog gelijkwaardiger, waardoor de wederkerigheid, waardering en groei toen neemt. Zo werken we binnen De Hooiberg samen aan het herstel van onze mensen.  De inzet van waardering en humor en het bieden van hoop en toekomstperspectief helpen hierbij.

Herstelgerichte zorg

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zitten vaak vast in de manier waarop ze naar zichzelf kijken en hoe de omgeving (instanties, vrienden, familie, buren) hen ziet. Sommigen denken: ‘Eens een cliënt, altijd een cliënt.’ Maar uiteraard zijn zij meer dan dat. Naast cliënt zijn ze ook moeder/vader, werknemer, zus/broer, buren enz. In de eerste plaats zijn het mensen met een hart, kwaliteiten en talenten.

Herstelgericht werken is een methode om mensen met psychiatrische aandoeningen op een positieve manier naar zichzelf te laten kijken, zodat de kwaliteiten en talenten weer zichtbaar worden. Vervolgens gaan deze mensen vanuit eigen initiatief activiteiten doen, waar die talenten tot uiting komen. Door positieve ervaringen groeit het zelfvertrouwen. Ze krijgen een beter zelfbeeld, waardoor ze (meer) eigen regie over hun leven kunnen nemen. Dat is een eerste stap om (weer) op een volwaardige manier te kunnen participeren in de maatschappij. Bij onze zorgboerderij wordt er met deze methode gewerkt.

samen aan het werk
  • Voor: Het leven voor de psychiatrische aandoening

  • Tijdens: Het leven als cliënt, waarbij de ziekte een steeds groter stuk van het leven bepaald

  • Na: De weg naar herstel, waarbij je steeds meer rollen terug neemt

herstelproces van de hooiberg

We focussen op het gezonde stuk van de deelnemer en laten dat door positieve ervaringen groeien. We kijken tijdens het herstel in fase 3 naar wie de deelnemer was vóór de ziekte en vooral naar waar hij/zij naar toe wil, rekening houdend met de psychische kwetsbaarheid uit fase 2. We kijken mee naar de invulling van de toekomst van de deelnemer en bouwen samen het leven stap voor stap weer op. Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden. De regie ligt tijdens dit proces bij de deelnemer, die bepaalt de richting en het tempo en de begeleider ondersteunt.